Projektet Hiilestä kiinni

Aktörer inom skogsbranschen undersöker i samarbete olika möjligheter för hur skogsägaren kan dra nytta av det klimatarbete hen gör i sina skogar. Syftet är att utveckla ett system för koldioxidersättning och -handel med hjälp av vilket man kan bidra till att öka kolbindningen och minska utsläppen. Projektet är en del av jord- och skogsbruksministeriets åtgärdspaket Hiilestä kiinni.

Projektet Kiertoajan pidennyksen ja lannoituksen tuottaman lisäyksen kaupallistaminen som syftar till att kommersialisera tillväxten från gödsling och en förlängd omloppstid testar koldioxidmarknadens verksamhet inom markanvändningssektorn. Målet är att utveckla en hållbar affärsmodell kring kommersialisering av kolbindning som uppfyller kraven från både skogsägare och aktörer som kompenserar sina utsläpp. Vad gäller skogsbrukets åtgärder och kompensationsmetoder fokuserar projektet på gödsling och förlängning av omloppstiden, den tillväxt som uppnås med dessa och kommersialiseringen av denna tillväxt. Som en del av projektet Hiilestä kiinni har skogsvårdsföreningarna lanserat Kolbindningstjänsten.

Spelregler och mer förståelse

Projektet genomförs som samarbete mellan aktörer inom branschen. Projektet resulterar i att man skapar tydliga regler för de företag inom markanvändningssektorn vars syfte är att erbjuda kommersiella tjänster kring skogsbrukets kolbindning.  Målet är att främja samarbetet mellan företag som redan är aktiva inom branschen och utvecklingen av hela sektorn. Ett centralt verktyg är att skapa gemensamma spelregler, dvs. kriterier.

Med hjälp av utbildningar stärker projektet skogsägarnas och skogsproffsens förståelse för kolbindning och hur koldioxidkompensationsmarknaden fungerar. Målet är att producera information som stöd för klimatarbetet som utförs i skogar, främja användningen av denna information bland skogsägare och skogsproffs och på så sätt stödja skogsbrukets anpassning till klimatförändringen.

Samarbetspartner

Projektet genomförs som samarbete mellan Skogsvårdsföreningarnas Service SVFS Ab, Green Carbon Finland Oy, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry, Puro.earth och Skoggi Oy. Projektet genomförs under 2022–2024.

Finansiering

Kiertoajan pidennyksen ja lannoituksen tuottaman lisäyksen kaupallistaminen-projektet har fått finansiering från jord- och skogsbruksministeriet. Projektet är en del av markanvändningssektorns Hiilestä kiinni-klimatåtgärdspaket som lanserades av jord- och skogsbruksministeriet våren 2020. Åtgärderna syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning samt stärka kolsänkor och kollager. Läs mer om åtgärdspaketet på adressen mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan.

Kontaktuppgifter

Hanna Yrjölä

Hanna Yrjölä, projektchef
hanna.yrjola@mhy.fi, 050 406 9663

2024 © Skogsvårdsföreningarna