Skogskonto

Är du intresserad av att öka värdet på din skogsfastighet med till exempel gödsling eller kräver skogsvägarna iståndsättning? Skogsvård kräver ibland större investeringar men inkomsterna från virkesaffärer betalas nödvändigtvis inte samma år. Svf Skogskonto ger dig flexibilitet i skogsvårdskostnaderna. Svf Skogskontot är en kontokredit som erbjuds av Andelsbanken och via vilket skogsägarna flexibelt kan betala sina skogsvårdsavgifter i lämpliga poster.

Skogskonto

Flexibilitet i skogsvårdskostnaderna

Med Skogskontot kan skogsägaren behändigt betala alla skogsvårdsföreningens skogsvårdsåtgärder i poster. Med en liten månadsrat kan skogsägaren till och med fördela betalningen på flera år. Om man vill kan man också betala tillbaka krediten snabbare.

Skogsvårdsarbetet behöver inte skjutas upp

Man behöver inte skjuta upp skogsvårdsarbetet i de fall man vet att man kommer att få till exempel virkeslikvid, Kemera-stöd eller andra inkomster men har inte just nu tillgång till dem. Arbetet kan utföras då det är som mest kostnadseffektivt.

Säkert att göra stora investeringar som ökar värdet på fastigheten

Skogsvårdsinvesteringar som kräver större kapital såsom skogsgödsling, iståndsättningsdikning eller byggande av skogsväg kan via Svf Skogskontot betalas behändigt i månadsrater. Värdet på hastigheten ökar men du behöver inte binda din egendom till investeringar.

Ansöka om finansiering som passar dina behov

Ansöka
225€/kk
Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

Beställa nyhetsbrev

2024 © Skogsvårdsföreningarna