Skogsgödsling

Skogsgödsling är en investering som betalar sig tillbaka med ränta. Trädbeståndets snabbare tillväxt tidigarelägger både gallringar och slutavverkningar – och samtidigt även inkomsterna från dessa.

Begär en offert
Skogsgödsling

Trädbeståndets snabbare tillväxt

Trädbeståndets snabbare tillväxt tidigarelägger både gallringar och slutavverkningar – och samtidigt även inkomsterna från dessa. Gödsling påskyndar trädbeståndets tillväxt under 6–10 år och medför 12–20 m3/ha mer virke.

Investeringen betalar sig snabbt tillbaka

Vanligen måste man vänta till och med till följande generation på avkastningen från investeringarna i skogsvård. Investeringar i gödsling syns dock i gödslarens skogsinkomster redan vid följande drivning.

Åtgärda jordmånens näringsbalans

Bristen på vissa näringsämnen, till exempel bor, orsakar störningar i skogsbeståndets tillväxt. Störningarna syns både i tillväxthastigheten och som formliga kvalitetsfel. Med gödsling kan man åtgärda jordmånens näringsbalans.

En skog som växer bra binder mer kol

Gödsling av skog är också en klimatgärning. Den extra tillväxten som gödsling medför binder till och med 10 ton koldioxid per hektar utöver vad skogen normalt binder när den växer.

Gödslingskostnader kan dras av i skogsbeskattningen

Skogsgödslingens kostnader är en avdragsgill utgiftspost i skogsbeskattningen. Gödsling är ett bra sätt att placera en del av skogsinkomsterna tillbaka i skogen för att öka på räntan. Gödsling ökar antalet träd på skogsfastigheten och värdet på fastigheten ökar, vilket gagnar även följande generation.

Beställ en tjänst

Skicka offertförfrågan

Begär en offert på de tjänster och åtgärder som passar dig bäst. Att begära offert kräver inte medlemskap.

Beställ via EgenSkog

Du kan enkelt beställa de tjänster du behöver från din egen skogsvårdsförening via EgenSkog. Du kan också fråga din egen skogsexpert för mer information om tjänsterna.

Ring eller skicka e-post

palvelutoimisto@mhy.fi040 720 3160
Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

2024 © Skogsvårdsföreningarna