Förnyelse av skog

Med hjälp av skogsförnyelse kan du påverka hur din skog ser ut och hur den producerar i framtiden. Samtidigt uppfyller du den förnyelseskyldighet efter slutavverkning som föreskrivs i skogslagen. Förnyelse av skog är en stor investering och de valda lösningarna påverkar fram till följande slutavverkning. Din skogsexpert hjälper dig att välja rätt markberedningsmetod och trädslag. Vid behov kan du få förnyelsetjänster för din skog från oss, bland annat markberedning, lämpliga plantor och plantering. Du får också en garanti för vårt planteringsarbete för den första växtperioden.

Begär en offert
Förnyelse av skog

Plantbeståndet växer snabbt och klarar av konkurrensen mot sly

Med metoder och trädslag som är lämpliga för objektet börjar en ny skog snabbt växa och plantorna klarar sig i konkurrensen mot naturens sly och det växande gräset.

Håll kostnaderna i schack med rätta metoder

Vi hjälper dig välja rätt markberedningsmetod och trädslag. Olämplig markberedning eller olämpligt val av plantor kan leda till att man förlorar flera år innan en ny skog börjar växa. Kostnaderna för skogsförnyelse kan i detta fall fördubblas.

Planteringsarbetet utförs av våra yrkeskunniga skogsarbetare

Plantan ska planteras i markberedningsspåret på det mest optimala stället med tanke på tillväxten. Annars kan den torka, bli under gräset eller till och med drunkna i alltför mycket vatten. När du använder våra skogsarbetare behöver du inte fundera på vad som är rätt plats att plantera. Vårt planteringsarbete har en kvalitetsgaranti.

Beställ en tjänst

Skicka offertförfrågan

Begär en offert på de tjänster och åtgärder som passar dig bäst. Att begära offert kräver inte medlemskap.

Beställ via EgenSkog

Du kan enkelt beställa de tjänster du behöver från din egen skogsvårdsförening via EgenSkog. Du kan också fråga din egen skogsexpert för mer information om tjänsterna.

Ring eller skicka e-post

palvelutoimisto@mhy.fi040 720 3160

2024 © Skogsvårdsföreningarna