Skogsvårdsföreningar

Skogsvårdsföreningarna är föreningar och intresseorganisationer som förvaltas av skogsägarna själva. Vi ger skogsägarna skydd och stöd lokalt, nationellt och även på EU-nivå. Vi arbetar för att skogsägandet har så bra förutsättningar som möjligt i Finland. Vi erbjuder mångsidiga tjänster av hög kvalitet runt om i Finland och främjar hållbar skogsvård. De finskspråkiga skogsvårdsföreningarna är medlemmar i Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och de tvåspråkiga föreningarna i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf.

Hos oss fattar skogsägarna besluten och experterna genomför

Skogsvårdsföreningarna arbetar för att skogsägandet har så bra förutsättningar som möjligt i Finland. Vi producerar tjänster som skogsägarna behöver och främjar hållbar skogsvård. Hållbar skogsvård bevarar skogarnas mångfald, produktivitet, förnyelseförmåga, livskraft och potential att lokalt, nationellt och globalt genomföra ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner som är väsentliga nu och i framtiden utan att skada andra ekosystem.

Vi agerar för skogsägarnas intressen lokalt och bildar tillsammans med skogsexperter från MTK och SLC en skogsägarkedja som sköter om skogsägarnas intressebevakning inom det nationella beslutsfattandet och på EU-nivå.

Representanter väljs bland medlemmarna till skogsvårdsföreningarnas förvaltning med fullmäktigeval vart fjärde år. Fullmäktige beslutar bland annat om föreningens medlemsavgifter och övervakar föreningens ekonomi.

Utöver förtroendevalda sysselsätter skogsvårdsföreningarna cirka tusen skogsproffs som erbjuder rådgivning till skogsägare om skogarnas vård, skydd och olika användningsmöjligheter. Hos oss hittar du också yrkespersoner för mångbruk av skogar, certifiering och till exempel situationer där ägaren av skogsfastigheten byts.

Hitta din egen Skogsvårdsförening

Det finns 56 skogsvårdsföreningar i Finland. Du kan öppna skogsvårdsföreningens webbplats genom att klicka på föreningens namn.

Metsäpalvelut

Puukauppa

Puukauppojen vuoksi ei tarvitse vääntäytyä solmuun. Puukaupat hoituvat huolettomasti ja nopeasti meidän kauttamme. Hyväksyt vain tarjouksen ja me huolehdimme kaikesta muusta alusta loppuun saakka.

Kolla in

Metsänhoito

Hyvällä metsänhoidolla varmistat metsän tuoton ja arvon säilymisen tuleville sukupolville. Metsänhoitoyhdistys auttaa sinua saavuttamaan ne tavoitteet, joita metsältäsi haluat.

Kolla in

Metsänomistaminen

Metsänomistajana pääset pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ja tapoja käyttää metsäomaisuuttasi. Oma metsäasiantuntijasi on aina valmiina auttamaan myös metsäomaisuuden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Kolla in

Tjänster

Skogsägande

Som skogsägare får du fundera på olika alternativ och sätt att utnyttja din skogsegendom. Din egen skogsexpert är alltid beredd att hjälpa också i frågor som berör skötseln av skogsegendomen.

Kolla in

Skogsvård

Med bra skogsvård säkerställer du skogens avkastning och att värdet bibehålls för kommande generationer. Skogsvårdsföreningen hjälper dig att uppnå dina mål för din skog

Kolla in

Virkeshandel

Du behöver inte stressa över virkesaffärer. Virkesaffärerna sköts bekymmerslöst och snabbt via oss. Du behöver endast godkänna offerten och vi tar hand om allt annat från början till slut.

Kolla in
Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

Beställa nyhetsbrev

2024 © Skogsvårdsföreningarna