Generationsskifte

Förvaltningen av skogsegendom är förknippad med flera juridiska, skattemässiga och skogsvårdsrelaterade frågor. Därför lönar det sig att planera överlåtelsen av skogsegendom till nästa generation i god tid, noggrant och med omtanke. Det bästa resultatet nås när den efterföljande generationen deltar i planeringen från början. Våra experter hjälper och stöder dig i alla skeden av generationsskiftet.

Begär en offert
Generationsskifte

Jämförelse av olika alternativ

Överlåtelse av en skogsfastighet till följande generation kan utföras som affär, gåva eller köp av gåvokaraktär. Alla dessa är förknippade med skattemässiga skillnader vars för- och nackdelar det är bra att förstå och överväga före ett slutgiltigt beslut. Vår expert går igenom effekterna av varje alternativ både ur avträdarens och mottagarens synvinkel.

Ägarbyte fullbordas

Vi utarbetar nödvändiga handlingar, såsom köpebrev, gåvobrev och vid behov testamente och intressebevakningsfullmakt. Även tjänster relaterade till bestyrkande av köp, gåvoskattedeklarationer, skattedeklarationer av överlåtelsevinst, ansökan om lagfart och eventuella andra officiella handlingar kan skötas via oss. Du får hela paketet enkelt från ett och samma ställe. Ägarbytet fullbordas och en bra plan genomförs.

Rådgivning till den nya generationen om skogsärenden

Den nya skogsägaren får med sig ett rejält infopaket. Som medlemsförmån erbjuder vi den nya skogsägaren också ett avgiftsfritt besök i terrängen med den egna skogsexperten.

Beställ en tjänst

Skicka offertförfrågan

Begär en offert på de tjänster och åtgärder som passar dig bäst. Att begära offert kräver inte medlemskap.

Beställ via EgenSkog

Du kan enkelt beställa de tjänster du behöver från din egen skogsvårdsförening via EgenSkog. Du kan också fråga din egen skogsexpert för mer information om tjänsterna.

Ring eller skicka e-post

palvelutoimisto@mhy.fi040 720 3160

2024 © Skogsvårdsföreningarna