Plantskogsskötsel

Ett plantbestånd som vårdas under skogens hela livscykel producerar 5 000 euro mer per hektar än ett bestånd som inte sköts. Med plantskogsvård säkerställer du att din skog förblir produktiv, utan att glömma mångfalden.

Begär en offert
Plantskogsskötsel

Plantorna behöver vatten, näring och plats för att växa. Genom att röja plats för plantan minskar konkurrensen om levnadsförhållanden. Då har plantan bästa möjliga tillväxthastighet.

Plantan växer från toppens årsskott. Ett alltför tätt bestånd slår mot varandra och samtidigt kan årsskottet skadas. Ett årsskott som gått av växer inte. Samtidigt förlorar man tiotals centimeter i tillväxt.

Genom röjning blir plantorna snabbare grövre, och dessutom snabbar röjningen upp plantornas tillväxt. Skillnaden i skogsbeståndets värde är synlig redan i den första gallringen.

Beställ en tjänst

Skicka offertförfrågan

Begär en offert på de tjänster och åtgärder som passar dig bäst. Att begära offert kräver inte medlemskap.

Beställ via EgenSkog

Du kan enkelt beställa de tjänster du behöver från din egen skogsvårdsförening via EgenSkog. Du kan också fråga din egen skogsexpert för mer information om tjänsterna.

Ring eller skicka e-post

palvelutoimisto@mhy.fi040 720 3160
Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

2024 © Skogsvårdsföreningarna