Drivningstjänst

Skogsvårdsföreningarna erbjuder sina medlemmar ett alternativ för virkeshandel som genomförs med försäljning på rot. Skogsvårdsföreningen förmedlar virket till köparen och drivningen genomföras av föreningens egna, pålitliga entreprenörer. Efter drivningen transporterar skogsvårdsföreningen virket till lokala förädlingsföretag eller överlåts till köparna travade invid vägen.

Begär en offert
Drivningstjänst

Skogsägaren i drivningstjänstens fokus

Drivningstjänstens viktigaste uppgift är att beakta skogsägarens egna mål. Vi använder lokala, yrkeskunniga företagare och tillvaratagandet av rundvirket är noggrant. Vi genomför också plock- och luckhuggning för olikåldriga skogar vid kontinuerlig beståndsvård.

Utnyttja skogsavdraget

Genom att använda drivningstjänsten kan du utnyttja skogsavdraget på bästa möjliga sätt.

Drivningstjänsten är också lämplig för olikåldriga skogar

Om du är intresserad av att odla dina skogar som olikåldriga kan du ta upp frågan med din skogsexpert redan då virkesförsäljningen planeras.

Beställ en tjänst

Skicka offertförfrågan

Begär en offert på de tjänster och åtgärder som passar dig bäst. Att begära offert kräver inte medlemskap.

Beställ via EgenSkog

Du kan enkelt beställa de tjänster du behöver från din egen skogsvårdsförening via EgenSkog. Du kan också fråga din egen skogsexpert för mer information om tjänsterna.

Ring eller skicka e-post

palvelutoimisto@mhy.fi040 720 3160

2024 © Skogsvårdsföreningarna