Metsäverotus - tietoa metsänomistajalle

Metsänomistajan verotus - miten metsätuloja verotetaan? Perustietoa metsäverotuksesta ja metsäveroilmoitusten antamisesta.

Metsästä saatua tuloa verotetaan pääomatulona

Metsästä saatua tuloa, kuten puun myyntituloa verotetaan pääomatulona. Verohallinto verottaa kaikkia pääomatuloja yhtenä kokonaisuutena, verotettavat metsätulot mukaan lukien. Tuloista vähennetään ensin tulonhankkimismenot ja näin saadusta verotettavasta pääomatulosta maksetaan veroa. Veroa maksetaan 30 %:a 30 000 euroon asti. Yli 30 000 euron pääomatulojen veroprosentti on 34 %:a (verovuonna 2023). 

Metsätalouden harjoittaja tekee metsäveroilmoituksen kerran vuodessa

Metsäveroilmoitus on annettava verottajalle alkuvuodesta, useina vuosina viimeinen palautuspäivä on ollut helmikuun lopussa. Osalla metsänomistajista veroilmoituksen antamisen viimeinen päivä saattaa olla myöhemmin keväällä. Oman veroilmoituksen palautuspäivän voi tarkistaa verottajan OmaVero-palvelusta. Verottaja julkaisee metsäveroilmoitusten viimeiset palautuspäivät myös omilla verkkosivuillaan.

Veroilmoitusten pitää olla perillä Verohallinnossa annettuna määräaikana. Myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu.

Metsänomistajan arvonlisäverollisuus yleensä kannattaa

Jos puun myyntisi ylittävät verovuoden aikana 15 000 euroa, sinun täytyy ilmoittautua alkutuotannosta arvonlisävelvolliseksi. Voit myös hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka puun myyntitulosi jäisivät alle 15 000 euron. Arvonlisäverollisuus yleensä kannattaa. Metsätalouden monet kulut sisältävät arvonlisäveroa, kuten taimet tai metsänhoitotyöt. Kun ilmoittaudut arvonlisäverolliseksi metsätalouden harjoittajaksi, voit vähentää kaikki metsätalouden ostoihisi sisältyvät arvonlisäverot täysimääräisesti.

Metsätalouden harjoittajan arvonlisäveroilmoitus ja arvonlisäverojen maksaminen

Alkutuottajana metsänomistaja antaa arvonlisäveroilmoituksen ja maksaa mahdolliset arvonlisäverot yleensä kerran vuodessa, helmikuun loppuun mennessä. Jos harjoitat myös maataloutta tai yritystoimintaa, annat näistä kaikista yhteisen arvonlisäveroilmoituksen. Jos teet arvonlisäveroilmoituksen liiketoiminnasta lyhyemmällä kuin 12 kk ilmoitusvälillä, tämä sama ilmoitusrytmi koskee myös metsätaloutta.

Arvonlisäveroilmoituksen eli Veroilmoituksen oma-aloitteisista veroista voi antaa ja mahdolliset arvonlisäverot maksaa Omaverossa. Verottaja ei lähetä arvonlisäverojen maksutietoja, vaan metsänomistajan on maksettava verot oma-aloitteisesti. Jos arvonlisäveroilmoitus tai maksu myöhästyy, siitä määrätään myöhästymismaksu.

Metsätalouden tulot ja kulut kirjataan veroilmoituksille vuosittain

Metsätalouden tulot ja kulut kirjataan veroilmoitukselle kassaperiaatteen mukaan eli sinä vuonna, kun tulo on tullut tilille tai raha on lähtenyt tililtä. Metsätalouden kulut ilmoitetaan vuosittain myös sellaisina vuosina, kun tuloja ei tullut ollenkaan.

Yrittäjävähennys metsäverotuksessa

Verohallinto tekee verovelvollisen puolesta metsätalouden harjoittajan yrittäjävähennyksen 5 %. Metsätalouden harjoittajan ei tarvitse laskea ja ilmoittaa yrittäjävähennystä metsätalouden veroilmoituksella.

5 prosentin yrittäjävähennys tehdään vain varsinaisen metsätalouden pääomatulon perusteella. Vähennys lasketaan luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille metsätalouden positiivisesta nettotuloksesta. Verotusyhtymissä verottaja tekee 5 prosentin vähennyksen erikseen jokaiselle osakkaalle henkilökohtaista verotusta toimitettaessa. Metsätalouden yrittäjävähennyksen määrän näet verotuspäätöksestäsi. Jos verovuoden metsätalouden tulos jää tappiolliseksi, metsätalouden tappiollista pääomatuloa ei pienennetä verotuslaskennassa 5 %:lla.

Tilaa Metsäveropalvelu Metsänhoitoyhdistyksestä – laadimme ilmoitukset puolestasi

Metsäveroilmoituksen täyttäminen itse vaatii metsänomistajalta perehtymistä aiheeseen ja vuosittaista mahdollisten muutosten tarkistamista. Jos perehtymiseen ei ole aikaa, metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen täyttäminen käy helposti varaamalla ajan Metsänhoitoyhdistyksen metsäveropalveluun. Kokoa metsätalouteen liittyvät kuitit ja muistiinpanot ja toimita asiantuntijallemme. Täytämme ilmoitukset puolestasi. Lue lisätiedot ja tilaa Metsäveropalvelu>>

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat etua

Taloudestaan kiinnostuneen metsänomistajan kannattaa liittyä metsänhoitoyhdistykseen ja hyödyntää jäsenedut:

Metsäveroillat jäsenille vuosittain tammi-helmikuussa. Veroluennoilta saat ajankohtaiset vinkit ilmoitusten täyttöön. Ajankohdat löydät tapahtumakalenterista>>
Tietoa metsäverotuksesta eri viestintäkanavissamme. Tilaa oman yhdistyksesi uutiskirje>>
Metsäverotukseen perehtyneet asiantuntijamme voivat täyttää veroilmoituksen puolestasi. Tilaa metsäveropalvelu>>
Verotustietoa saat metsävero-oppaastamme. Lataa metsävero-oppaamme käyttöösi.

Lataa metsävero-opas

Lataa metsävero-opas

Metsävero-oppaasta löydät verotukseen liittyviä ohjeita ja vinkkejä.

Lataa metsävero-opas
Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset