Metsäsertifiointi

Sertifioinnin tarkoitus on osoittaa puutuotteen loppukäyttäjälle, että puut on kaadettu sekä taloudellisesti, ekologisesti että sosiaalisesti kestävällä tavalla. Suomalaista puuta viedään ulkomaille. Siellä ei tunneta suomalaista metsänhoitoa, metsänomistusta tai työoloja. Sertifioinnilla osoitetaan, että puun alkuperä on kestävästi hoidetuista metsistä.

Kaksi eri sertifiointijärjestelmää

Suomessa metsäsertifiointijärjestelmiä on kaksi PEFC ja FSC. Noin 90 % suomalaisista metsistä on PEFC-sertifioinnin piirissä ja 10 % FSC:n. Suomalaisten metsien käyttö ja hoito on kestävällä pohjalla.

Huolehdimme metsäsertifioinnista puolestasi

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä olet mukana PEFC-metsäsertifioinnissa. Jäsenmaksuusi sisältyy sertifioinnin vuosikustannukset. Metsänhoitoyhdistyksen palveluita käyttäessäsi varmistut siitä, että työt tekee sertifiointiin sitoutuneet yrittäjät huolehtien vaatimusten toteutumisesta metsänomistajan puolesta.

Omassa toiminnassaan ja töiden suunnittelussa metsänhoitoyhdistykset noudattavat kestävän metsänhoidon PEFC-vaatimuksia. Metsänomistaja vastaa kuitenkin vaatimusten toteutumisesta tehdessään metsänhoitotöitä itse omissa metsissään. Sertifioinnissa mukana oleminen on vapaaehtoista ja siitä voi myös irtisanoutua ilmoittamalla asiasta Metsänhoitoyhdistykseen.

Ryhmäsertifiointi on toimiva ja tehokas ratkaisu

Metsäsertifiointi voidaan toteuttaa metsänomistajakohtaisesti tai alueellisena ryhmäsertifiointina. Sertifikaatin hakijana ja haltiana toimii Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry. Metsänomistaja voi liittyä alueellisen PEFC-ryhmäsertifiointiin Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta. Alueellinen ryhmäsertifiointi säästää kustannuksia, koska vaatimukset kohdistuvat koko alueelle eivätkä vain yksittäiseen metsälöön.

Metsänomistaja, joka ei ole Metsänhoitoyhdistyksen jäsen, voi liittyä metsäsertifiointiin ottamalla yhteyttä Kestävän Metsätalouden Yhdistykseen. Osallistuminen KMY:n kautta maksaa metsänomistajille 60 € (+ ALV 24 %).

Metsäsertifiointi varmistaa, että metsiä hoidetaan kestävästi

  • Metsänomistajalle metsäsertifiointi tarkoittaa konkreettista keinoa osoittaa oman toiminnan vastuullisuus ja kestävyys.
  • Kuluttajille metsäsertifiointi osoittaa, miten metsänhoito käytännössä tukee kestävää kehitystä. Vastuulliset PEFC-sertifioidut tuotteet tunnistaa kaupassa PEFC-merkistä. 
  • Puusta tuotteita valmistava tai puuta käyttävä yritys osoittaa puun alkuperän seurantajärjestelmän avulla luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty sertifioiduista, kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.
  • Suomelle metsäsertifioinnilla on erityisen suuri merkitys siksi, että maan metsätuotteista valtaosa viedään maihin, joiden kuluttajilla on vain harvoin mahdollisuus tutustua käytännössä suomalaiseen metsätalouteen. Tästä syystä on tärkeää, että suomalaisten puupohjaisten tuotteiden alkuperä voidaan luotettavasti osoittaa PEFC-sertifioinnin avulla.

Tutustu PEFC-sertifioinnin kriteereihin >>

2024 © Metsänhoitoyhdistykset